אודות

יורם קראוס על עמותת "ביחד נשקם"

את העמותה "ביחד נשקם " הקמתי עם דניאלה פז , במטרה אסטרטגית של שיקום הקהילה בכל קיבוץ וכן בכלל מרחב עוטף עזה , כאשר הדגש הוא על מבנים קהילתיים וכן על התכנון האורבני, מתוך הבנה וידיעה כי שיקום עוטף עזה יש לו מספר מטרות.

החזרת הבטחון האישי לכל אזרח ולישובים.

שדרוג מבני הקהילה יגרום אמון מחדש.

קירוב הפריפריה למכרז
בתכנון אסטרטגי נכון.

שיקום הקהילה ושיקום המרחב האורבני יחזק את אמון התושבים וישפר את הנרטיב של כל ישוב וכן של המועצות האזוריות .

הבנה היא שהמדינה לא תשדרג את הקיים אלא תעסוק בהחזרת המצב לקדמותו ומבנים שלא נהרסו לא ישופצו. 

העמותה "ביחד נשקם" חרטה על דלה , את שדרוג הקיים בקיבוצים ובישובים על מנת לטעת בטחון ואמון בקהילה , שכן קהילה חזקה תיצור כח בידי הישוב ויכולת קליטה לתושבים חדשים .
מעבר לכך חיזוק העוטף יביא לידי שגשוג לשדרות, אופקים ונתיבות. .
כדי לבצע זאת חברו אלינו מיטב היועצים והמתכננים במדינת ישראל, מיטב אנשי הביצוע והניהול בהובלת יסקי אדריכלים, הרוריה הרמן, יעל אנגלהרט, דלית שרגא , ליאור חורב .

אנחנו מניחים ובונים תשתית קהילתית חדשה בראייה אסטרטגית של כלל המרחב ולא ישוב בודד, בראיה זו אנחנו מייצרים הסתכלות רחבה ואיפיון צריכים עם הקהילה ולמעשה "ביחד נשקם" תגייס תרומות, תנהל ותבצע את הפרויקטים בשתוף הישובים ובהתאם לצוריכהם .
 
תודה
 
יורם קראוס